Всички посочени цени са с включен ДДС и са валидни от 22.10.2020г.

Пакетна пратка – доставка на пратки с тегло до 31.50кг. Сроковете на доставка се определят на база график на обслужване (за населени места с хъб или офис на Си Ви Си ООД – срок на доставка 1 работен ден, за останалите места – съгласно график).

Базова цена за пратка между хъбове Надбавка от/до офис Надбавка от/до адрес
1кг. 3кг. 5кг. 10кг. 15кг. 20кг. Вс.след.над 20 кг
1.99лв. 2.24лв. 2.99лв. 4.19лв. 5.39лв. 6.59лв. 0.29лв/кг 0.47лв. 0.83лв.


Посочените цени са в лева с включен ДДС.

Пратки, които са едновременно обемни и леки, се таксуват на обемни килограми при съотношение: 1 кубически метър = 166 кг. Пратките се таксуват по по-високото между реалното и обемното тегло.

Крайните цени се определят на база контролно измерените размери и тегло от Си Ви Си      и в случай на отклонение извън декларираните, платеца на услугата заплаща разликата.

Посочената базова цена е валидна между обявените хъбове на Си Ви Си ООД.

Надбавката за доставка до офис/вземане от офис и доставка до адрес/вземане от адрес е фиксирана стойност, която не се определя от теглото на пратката.

За пратки изпратени между хъбовете не се начисляват надбавки  от/до офис; от/до адрес.

Пратка, която е изпратена от адрес на клиента и следва да се получи в офис на Си Ви Си би се калкулирала по следния начин: надбавка за вземане от адрес 0.83лв. + базова цена между хъбове (съгласно килограмите на пратката) + надбавка за получаване в офис 0.47лв.

Допълнителни услуги:

Наложен платеж (НП)

Наложен платеж(НП) е услуга, при която Си Ви Си  ще събере от получателя предварително посочена от подателя сума и ще я изплати в установените срокове на подателя на пратката. Тази услуга се предлага за стойност до 5000 /пет хиляди/ евро или съответната левова равностойност и се таксува:

  • 1.2% от стойността на НП за суми изплатени по банка, но мин. 1.20 лв.
  • 1.2% от стойността на НП за суми в брой, при мин. 1.20лв.

Цените са с включен ДДС.

Стойността на НП е предмет на отношенията между подател и получател.

Обявената сума на наложения платеж и допълнителното таксуване  за услугата се заплаща от получателя при доставката на пратката.

Суми от НП се изплащат всеки работен ден от понеделник до петък.

Суми от НП за клиенти с договор със Си Ви Си могат да бъдат изплащани в брой или по банков път, a за клиенти без договор само в брой при предоставяне на лична карта.

Обявена стойност

С услугата Обявена стойност можете да застраховате вашите пратки срещу риск от увреждания по време на транспорт.  Обявена стойност на пратките покрива риск в случай на загуба, кражба или повреда на пратка до размера на обявената от подателя стойност на съдържанието, която подлежи на доказване с документи, предоставени от подателя. Услугата се таксува както следва:

0.6% от обявената стойност за нечупливи стоки;

1.2% от обявената стойност за чупливи стоки.

Съдържанието на дадена пратка се счита за чупливо, ако цялото или част от него съдържа стъкло, плексиглас, пластмаса, порцелан, фаянс, керамика; пратката е козметика, техника, картина или е означено със знак “Чупливо”. Всички останали стоки се считат за пратки с нечупливо съдържание.

Обратна разписка и обратни документи

При заявена услуга Обратна разписка ще върнем към вас документ(разписка) за извършената доставка с подпис на получателя.

При заявена услуга Обратни документи ще доставим до получателя  документи, които той да попълни и разпише и ще върнем обратно към вас документите.

Обратна разписка и Обратни документи се заявяват винаги предварително от подателя на пратката и цената се заплаща от подателя както следва:

1.20лв. – обратен документ, обратна разписка.

2.40лв. – отложен обратен документ.

Цените са с начислен ДДС

Фиксиран час за доставка до адрес

Имате възможност да изберете удобен час за доставка на вашата пратка в посочен от вас 60мин. интервал между 10:00ч. – 16:00ч. Услугата се предлага само за областните градове.

Надбавка за услугата – 2.40лв. с начислен ДДС.

Магазинаж

Услуга, която ви дава възможност да забавите с повече от 3 дни вземането на вашата пратка от офис или хъб на Си Ви Си ООД. Надбавката се прилага за всеки ден след 3-тия и е както следва:

Пакетна пратка с тегло над 5кг. – 0.60лв. на ден

Цените са с включен ДДС

Безплатно известяване за пратка

Получавате известия за вашите пратки чрез имейл, вайбър или съобщения на телефона. Ще получите информация за куриера, който ще достави пратката ви или местоположението на хъб или офиса, от където да вземете пратката. Информираме ви и за стойността на услугата.

Управлявай и следи пратката си в реално време

Чрез регистрация в нашата система e-CVC ще получите възможност за проследяване и управление на пратките си в реално време. Ако пратката не е доставена все още ние даваме възможност за следните промени както от страна на подател, така и на получател:

  • името на получателя
  • адреса на доставка в рамките на същото населено място безплатно*
  • адреса на доставка до различен от първоначално заявеното населено място**
  • сумата по наложен платеж (може да бъде заявено само от подател)
  • времето на доставка***

* Съобразно времето на промяна е възможно пратката да бъде на новия адрес на следващия работен ден.

** Съобразно времето на промяна е възможно пратката да бъде на новия адрес на следващия работен ден и да бъде допълнително таксувана по стандартна ценова тарифа. Когато получател желае да ползва тази услуга, разликата в цената е за негова сметка.

*** При фиксиран час се налага допълнително таксуване от 2.40лв с ДДС без значение броя пратки. Когато получател желае да ползва тази услуга, разликата в цената е за негова сметка.

Отвори и тествай

Чрез услугата Отвори даваме възможност на получателя да отвори и прегледа пратката в присъствието на куриера и уверен в съдържанието ѝ да приеме пратката.

Услуга Тествай позволява на получателя освен да отвори пратката в присъствието на куриера да тества съдържането на пратката  до 5 минути, при зададени от подателя правила.

Услугите Отвори и/или Тествай се предоставят безплатно.

Получателят е длъжен да заплати дължимите от него куриерски услуги без значение дали приема или отказва пратката след преглед и/или тест на стоката. Връщането на пратка след услугите Отвори и/или Тествай, се определя от редът посочен от подателя, като и той указва за чия сметка да бъдат разходите за куриерската услуга по връщането.