CVC събира и обработва Вашите лични данни (Имена, електронен адрес и други данни, в зависимост от въведената информация), предоставени чрез тази форма, с цел извършване на администриране на запитването и идентифицирането Ви.

Подай рекламация

Рекламация към Си Ви Си ООД може да бъде подадена в свободен текст в срок от 6 месеца, считано от датата на приемане на пратката на адрес град София, ул Баку 5, ет5, офис 1 или на [email protected]

Срокът за разглеждане и отговор на всяка редовно предявена и окомплектована рекламация е 30 дни за вътрешни пратки и 90 дни за международни пратки, считано от датата на предявяване на рекламацията. В случай на подадени непълни данни в рекламацията, срокът се удължава с времето, необходимо за уточняване на липсващата информация.

При основателна рекламация, срока за изплащане на обезщетения е 30 /тридесет/ дни след датата на изпращане на отговора, с който Операторът приема рекламацията и посочва размера на дължимото обезщетение.