ЦЕНОВА ТАРИФА

Валидна от: 01.05.2023г.

 1. КУРИЕРСКИ УСЛУГИ
 1. Пакетна пратка – доставка на пратки с тегло до 50 кг. до всяка точка на страната.
Базова цена на пратка между хъбове Надбавки за взимане/доставка:
от офис до офис от адрес до адрес
до 1кг. 1.99 0.59 0.83 1.19 2.39
до 3кг. 2.39 0.59 0.83 1.19 2.39
до 5кг. 3.59 0.59 0.83 2.69 2.69
до 10кг. 4.79 0.59 1.19 3.59 3.59
до 15кг. 6.59 1.19 1.19 5.99 5.99
до 20кг. 8.39 1.19 1.19 5.99 5.99
над 20кг. 8.39  + 0.47 за всеки следващ кг. 1.19 1.19 5.99 5.99
 • За пратки с тарифно тегло до 10кг. не се калкулира обемно тегло.
 • Максимално допустимо тегло на един пакет – 31.5кг.
 • Максимална дължина на най-дългата страна на пакет в пратка – 300см.
 • За всеки отделен пакет над 10кг. се взима предвид обемното и реалното му тегло, като се таксува по-голямото от двете (1 кубически метър = 166 кг.)
 • Възможно е изпращането на многопакетни пратки, без ограничение в броя пакети по една товарителница.
 • Крайните цени се определят на база контролно измерените размери и тегло от Си Ви Си и в случай на отклонение спрямо декларираните, платецът на услугата заплаща разликата.
 • Сроковете на доставка се определят на база график на обслужване (за населени места с хъб/офис на Си Ви Си ЕООД – срок на доставка 1 работен ден, за останалите места – съгласно график).
 • Пратки с размери и/или тегло, различни от описаните, се приемат само след потвърждение на Оператора.
 • Посочените цени са в лева, без включена такса „Тол, гориво и инфлация“.

 

 1. Гуми:
Цена за 1 брой
до 10кг. до 16кг. до 31.5кг.
8.99 лв. 11.99 лв. 29.99 лв.
 • Цената се определя от реалното тегло на пратката, без да се взима предвид обема й.
 • Максимално допустимо тегло на един пакет е 31.5 кг.
 • Възможно е изпращането на многопакетни пратки, без ограничение в броя пакети по една товарителница.
 • Крайната цена се определя от сумарния сбор на стойностите за отделните пакети, според единичното тегло на всеки от тях.
 • Крайните цени се определят на база контролно измерените от Си Ви Си размери и тегло и в случай на отклонение спрямо декларираните, платецът на услугата заплаща разликата.
 • Пратки с размери и/или тегло, различни от описаните, се приемат само след потвърждение на Оператора.
 • Сроковете на доставка се определят на база график на обслужване (за населени места с хъб/офис на Си Ви Си ЕООД – срок на доставка 1 работен ден, за останалите места – съгласно график).
 • Посочените цени са в лева, без включена такса „Тол, гориво и инфлация“.
 1. Палетна пратка – доставка на палетни пратки до всяка точка на страната1. КАЛКУЛАТОР при конкретни запитвания за цена на транспорт – https://cvc.bg/calc/

3.2. Цената за доставка се калкулира на база на следната последователност:

 • дестинация (начална и крайна точка на транспорта);
 • *размери на основата
 • височина;
  • тегло;
  • брой палети по една товарителница.
*Коефициент за РАЗМЕРИ НА ОСНОВА
см 60 80 100 120 130 140 160 180 200
60 0.65 0.65 1 1 1.25 1.5 2 2 2
80 0.65 1 1 1 1.25 1.5 2 2 2
100 1 1 1.5 1.5 1.5 1.75 2 2.5 3
120 1 1 1.5 1.5 1.75 2 2 3 3
130 1.25 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5 4
140 1.5 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5 4 4
160 2 2 2 2 3 3.5 4 4 5
180 2 2 2.5 3 3.5 4 5 6 6
200 2 2 3 3 4 4 5 6 8
 • Максимално допустимо тегло на един палет – 1000 кг.
 • Максимална височина (с палетната основа) – 220 см.
 • Една товарителница може да съдържа до 6 бр. палети с максимално общо тегло до 3 тона.
 • Заявка за събиране на над 6 броя палети от един адрес, се обслужва в рамките на същия ден само след потвърждение на Оператора.
 • Крайните цени се определят на база контролно измерените от Си Ви Си размери и тегло и в случай на отклонение спрямо декларираните, платецът на услугата заплаща разликата. За разлика в размерите се приема и излизане на стоката от палетната основа, като се взима предвид най-издадената й част.
 • Пратки с размери и/или тегло, различни от описаните като позволени, се приемат само след потвърждение на Оператора.
 • Палетни пратки, за които след контролно измерване (на място от куриер или в склад) бъде установено, че надвишават допустимите за услугата размер и/или тегло, няма да бъдат обслужвани. Извършените разходи по транспортирането, както и връщането са изцяло за сметка на платеца или възложителя на услугата. Към крайната стойност се начислява допълнителна такса в размер на 240 (двеста и четиридесет) лева.
 • Сроковете на доставка се определят на база график на обслужване (за населени места с хъб/офис на Си Ви Си ЕООД – срок на доставка 1 работен ден, за останалите места – съгласно график).
 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
 1. Преглед и Тест:

 

Преглед Тест
БЕЗПЛАТНО
Преглед на съдържанието на пратката, от страна на получател, преди да заплати стойността й. Тест на изправността на съдържанието на пратката, от страна на получател, преди да заплати стойността й.
 • Допълнителните услуги за „Преглед“ и „Тест“ се предоставят само за пакетни пратки и Гуми.
 • Получателят на пратка, с отбелязани услуги за „Преглед“ и/или „Тест“, може да се възползва от тях само в присъствието на куриер, в рамките на до 10 минути от момента на получаване на стоката.
 • Подателят на пратка, с отбелязани услуги за „Преглед“ и/или „Тест“, указва предварително за чия сметка да бъде връщането, ако пратката бъде отказана след Преглед/ Тест
 • Ако таксите за куриерски и допълнителни услуги по дадена товарителница са заявени за сметка на Получателя, същият следва да заплати дължимото преди да се възползва от услугите за Преглед/ Тест.
 1. Наложен платеж (НП) – задаване на сума, която куриер на Си Ви Си се ангажира да събере при доставка на съответната пратка и да изплати по указан начин, в установените срокове.
Начин на изплащане Срок на изплащане Комисиона Максимална сума на изплащане за една пратка.
По банков път В първия работен ден след деня на доставката 1.2% от стойността на НП, но не по-малко от 1.20 лв. До 9750 лв.
Чрез ППП В първия работен ден след деня на доставката 1.2% от стойността на НП, но не по-малко от 1.20 лв. До 9750 лв.
В брой, в офис Във втория работен ден след деня на доставката 1.2% от стойността на НП, но не по-малко от 1.80лв. До 3000 лв.
В брой, на адрес Във втория работен ден след деня на доставката 2.4% от стойността на НП, но не по-малко от 6.00 лв. До 3000 лв.
 • По банков път – предлага се само за клиенти с договор.
 • Чрез Пощенски паричен превод (ППП) – предлага се само за клиенти с договор. Освобождава получателя на сумите по НП от издаване на касова бележка за извършената продажба.
 • В брой, в офис – получателят на сумата указва конкретен офис, в който да му бъде изплатена същата (СПИСЪК НА ОФИСИТЕ);
 • В брой, на адрес – получателят на сумата, указва конкретен адрес, на който да му бъде изплатена същата.
 • При заплащане на суми по НП, от страна на получателя, чрез ПОС-терминал, получателят на сумата от НП заплаща допълнителна такса от 0,8%.
 • Суми от НП се изплащат от понеделник, до петък, с изключение на празничните дни.
 • Сумите, които следва да се получат в брой, се изплащат според графика на обслужване на съответното населено място.
 • Суми от НП могат да бъдат получени от лице, различно от получателя на същите, само при предоставяне на копие на товарителницата и нотариално заверено пълномощно за извършване на подобни действия от името на Получателя.
 1. ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ (ОС) – застраховка на пратките, срещу обичайните рискове при транспортиране. Услугата покрива риск в случай на загуба, кражба или повреда на пратка, до размера на обявената от подателя стойност на съдържанието, която подлежи на доказване с документи, предоставени от същия.
Комисиона върху обявената стойност Максимална сума по обявена стойност
1.2% 10 000 лв.
 1. ИЗВЕСТЯВАНЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩА ДОСТАВКАизпращане на информация за предстояща доставка, към получателя на пратката, чрез SMS и/или имейл, ако такъв е добавен.
SMS E-MAIL
БЕЗПЛАТНО
 1. ДВУПОСОЧНИ УСЛУГИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА:
Обратен документ/разписка Отложен обратен документ
3.24 лв. 4.49 лв.
Обратен амбалаж Отложен обратен амбалаж
4.99 лв. 6.59 лв.
Обратен нестандартен
амбалаж
Отложен обратен нестандартен амбалаж
5.99 лв. 7.59 лв.
Ваучер за връщане
БЕЗПЛАТЕН
 • ОБРАТНА РАЗПИСКА (ОР) – документ, който доказва доставката, собственоръчно подписан от получателя на пратката.
 • ОБРАТЕН ДОКУМЕНТ (ОД) – използва се при необходимост от попълване и/или разписване на документи от страна на Получателя, които следва да се върнат обратно към Подателя.
 • ОТЛОЖЕН ОБРАТЕН ДОКУМЕНТ (ООД)– ако Получателят няма възможност да попълни и разпише обратния документ в момента на доставка на пратката, куриерът прави повторно посещение в рамките на до 14 дни.
 • ОБРАТЕН АМБАЛАЖ (ОА) – връщане на палет/ скара с размер до 120х80 см.
 • ОБРАТЕН НЕСТАНДАРТЕН АМБАЛАЖ (ОНА) – връщане на палет/ скара с размери над 120х80 см.
 • ОТЛОЖЕН ОБРАТЕН АМБАЛАЖ (ООА)/ ОТЛОЖЕН ОБРАТЕН НЕСТАНДАРТЕН АМБАЛАЖ (ООНА) – в случай, че Получателят на палетната пратка няма възможност да върне палетната основа в момента на доставка, куриерът прави повторно посещение в рамките на до 14 дни.
 • ВАУЧЕР ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРАТКА – готова товарителница (под формата на баркод), която може да се използва за връщане на поръчка, закупена от онлайн магазин. Валидността на товарителницата е за срок, указан от търговеца. Активира се при сканиране в офис на Оператора или на националния телефон, чрез подаване на заявка за взимане от адрес.

 

 1. Магазинаж – допълнителен престой на пакетна пратка в хъб/офис, след изтичане на крайния срок за доставка. Надбавката се прилага според броя на допълнителните дни за задържане и е както следва:
До 7 дни До 14 дни
6.00 лв. 12.00 лв.

 

 1. Фиксиран час – възможност за задаване на конкретен час, в/ до който да се извърши доставка на дадена пратка. Услугата не е приложима за съботни, почивни или празнични дни, за доставки извън работно време на Оператора или до офис/хъб на Си Ви Си ЕООД.
Пакетна пратка Палетна пратка
12.00 лв. 36.00 лв.
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ

Такси, дължими като допълнителни към стойността на куриерската услуга.

 

 1. Съботна доставка до адрес:
Пакетна пратка Гуми Палетна пратка
3.60 лв. 3.60 лв. 12.00 лв.
 • за многопакетни пратки, таксата се начислява еднократно.
 • за многопалетни пратки, таксата се начислява за всеки палет по една товарителница.
 1. Пренасочване на пратка – приложима при необходимост от коригиране на адреса и метода за доставка.
  Таксува се на цената на нова куриерска услуга, в зависимост от метода на доставка.
 1. Допълнителна обработка на данни по товарителница – Прилага се за пратки, чиито адреси са с въведени грешно, непълно или неясно, при генериране на товарителница по електронен път.
Цена 0.24 лв.

 

 1. Нестандартна пакетна пратка:
  Нестандартни пратки са такива, с единично реално или обемно тегло над 32кг., размер на една страна над 100см. или с над 10 пакета по една товарителница.
Единичен пакет с реално или обемно тегло над 32 кг. Размер на една страна над 100см. Пратка с над 10 пакета по една товарителница
3.59 лв.
 • За пратки, съдържащи повече от един пакет с нестандартни размери или един пакет, отговарящ на няколко показателя за нестандартна пратка, се прилагат всички необходими такси.
 • Таксата за брой пакети по една товарителница, се прилага еднократно.
 1. Нестандартна палетна пратка:

Таксите се прилагат за палети с единични размери над 120х80х180h и тегло над 600кг., както и за многопакетни пратки с над 10 палета по една товарителница и се таксуват както следва:

ВИСОЧИНА ТЕГЛО БРОЙ ПАКЕТИ
до 200 см. до 210 см. до 220 см. до 800 кг. до 1000 кг. Над 6 бр. по една товарителница
11.99 лв. 23.99 лв. 35.99 лв. х 1.25 (коеф.) х 1.5 (коеф.) 11.99 лв.

 

 1. Качване на пратка над 31.5кг. до етаж:
Тегло Цена
от 31.50 кг. до 60 кг. 60.00 лв.
от 60.01 кг. до 100 кг. 90.00 лв.
от 100.01 кг. до 200 кг. 120.00 лв.
от 200.01 кг. до 400 кг. 180.00 лв.
> 400 кг. за всеки 100 кг. + 60.00 лв.
 • Услугата е валидна за пакетни пратки и гуми с общо тегло на цялата пратка над 31.5кг.
 • За пратки с посочено качване до етаж, срокът за доставка може да се удължи с до 3 работни дни.
 • Услугата е валидна само за пратки с доставка до населени места в Софийска, Пловдивска и Старозагорска област.